vlag van NepalNHCEP HollandNederlandse vlag

Namasté

Dit is de website van NHCEP Holland. NHCEP Holland richt zich op kleinschalige hulpprojecten t.b.v. de kinderen in Nepal. De naam NHCEP geeft dit reeds aan: Nepal Helpless Children Education Program.

Actueel
Bekijk hier de resultaten van 2013.
Bekijk hier de resultaten van 2014.

Kinderen in Nepal
In Nepal vormen kinderen onder de 16 jaar ongeveer 50% van de totale bevolking (in totaal 10 tot 12 miljoen). Van ongeveer 50% van de Nepalese kinderen onder de 14 jaar wordt geschat dat ze full- of parttime werken. Meer dan 1 miljoen van deze kinderen werkt in omstandigheden met verhoogd risico. Zij doen werk dat eigenlijk voor volwassenen is, wat bijdraagt aan de groeiende werkloosheid. Meisjes tussen 10 en 14 jaar werken twee keer zoveel uren als jongens in diezelfde leeftijdscategorie. Ongeveer 40.000 kinderen zijn slachtoffer van het Kamaiyan systeem, een vorm van moderne slavernij waar mensen gedwongen worden te werken om hun schulden, soms van generaties lang, af te betalen. 

Educatie
De ondersteuning van de NHCEP Holland richt zich onder andere op de educatie van kinderen, die anders deze scholing niet kregen omdat ze het simpelweg niet konden betalen. 

Beleidsplan
We richten ons in het bijzonder op de kinderen.
Dit geven we gestalte door een school in de buurt van Pokhara te ondersteunen. Deze school ligt in het Himalaya gebergte en in het centrum van 7 dorpjes. Ongeveer 150 kinderen volgen daar onderwijs.
Tevens ondersteunen we een aantal families op dat de kinderen naar school kunnen. Om structueel te kunnen helpen hebben we een aantal vaste donoren. Ook krijgen we regelmatig donaties teneinde iets extra`s te kunnen doen.

Doelstelling
Kinderen de kans geven onderwijs te volgen en de school zelf van de hulpmiddelen voorzien om tevens de redelijk onderwijs te kunnen geven.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting brengt niets in rekening voor hun werkzaamheden.

Donaties
Mocht u het goede werk van de NHCEP Holland willen ondersteunen met een donatie dan kan dat.
Maak uw donatie over op rekeningnummer NL.43.RABO.0141.2571.80 van de stichting "Vrienden van de NHCEP" te Alkmaar o.v.v. donatie NHCEP Holland.

Algemeen Nut Beogende Instelling
De belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van de NHCEP aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI).

Namens de kinderen in Nepal bedankt!


Contactgegevens stichting Vrienden NHCEP:
Riek & Teun Koenders
Stationsweg 146
1815 CG Alkmaar
Telefoon: 072 -5155338
E-mail: a.koenders@upcmail.nl
RSIN / fiscaalnummer: 814569225
Bestuur samenstelling:
Voorzitter Riek Koenders - van der Linden
Secretaris Ada Noordover - Stam
Penningmeester Els Pronk - Botman
Adviseur Teun Koenders